Flyvelægen i Bøvlingbjerg

Flyvelægeklinikken er lukket. Ved behov for fornyelse af MC kan henvendelse ske til landets øvrige flyvelæger.

https://www.trafikstyrelsen.dk/arbejdsomraader/luftfart/Ansoegninger-individuelle/Helbredsgodkendelse#heading7

Ved behov for flyvemedicinsk rådgivning kan du forsøge at rette henvendelse til medical assessor i Trafikstyrelsen på tlf 72218800.

Med venlig hilsen
Tidligere
Flyvelæge AME 24
Bent Drechsler